Vertaling december 2018
Vertaling 1 april 2019

第一 收心 (男女同)

吾身有日
一氣已先存
似玉磨逾潤
如金煉豈昏
掃空生滅海
固守總持門
半黍虛靈處
融融火候溫

De eenheid ontstaat in het ontvankelijke hart

Als wij elkaar ontmoeten breekt het licht van de dageraad door, de eenheid blijft behouden

(gedicht 1)

Met vrijen breekt mijn dag aan, de eenheid blijft behouden.
Waag jade op te wrijven tot vochtig glanzend
en raffineer goud tot pure schemering.
Reinig de zee, veeg het eb en vloed van baren en uitdoven schoon.
Als een beschermengel aan de poort van het leven, nestel de beweeglijke geest
in de leegte van het hart,  een ruimte als een halve graankorrel.
Dit vuur brandt warm.