Lü Dongbin

Lü Dongbin ( 吕祖誕 ) is geboren als Lü Yàn in 796 na Christus.  Hij is één van de acht onsterfelijke meesters in de dao.

Hij droomde terwijl de gele gierst aan het koken was over zijn leven, hoe een maatschappelijk succesvol leven leidde tot jaloezie van anderen. Tot hij ontwaakte uit zijn droom op het moment dat hij in de goot beroofd van status, vrouw en kinderen aan het sterven was. Na deze droom, die bekend staat als de gele gierst droom, bekwaamde hij zich in de interne alchemie.

Lü Dongbin is tot op heden een grote inspiratiebron voor veel mensen door zijn vriendelijkheid en bereidheid mensen te helpen en door de interne alchemie van de vijf energetische fasen en de balans in yin en yang inzichtelijk te maken.